САВЛАЛТ I

Савлах үйлийн үр дүнг заасан нэр: бүтээгдэхүүний савлалт (бүтээгдэхүүнийг саванд хийж ууталсан дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

САВЛАЛТ II