САВЛАЛТ II

Савлан хөдлөх нь: дүүжингийн савлалт (дүүжингийн савлан хөдлөх байдал, хэмжээ), савлалтыг нь дэлгэрэнгүй... (а. Ууталж савласан байдлыг нь үзэх; б. Займчин хөдлөх үйл явцыг нь харах).

дүүжингийн савлалт дүүжингийн савлан хөдлөх байдал, хэмжээ
савлалтыг нь харах а. Ууталж савласан байдлыг нь үзэх; б. Займчин хөдлөх үйл явцыг нь харах
Ижил үг:

САВЛАЛТ I