САВЛАГДАХ

Саванд хийгдэх, уутлагдах: талх савлагдах (талхыг саванд уутлах), савлагдсан дэлгэрэнгүй... (тусгай зориулалтын саванд хийсэн бүтээгдэхүүн).

талх савлагдах

талхыг саванд уутлах

савлагдсан бүтээгдэхүүн

тусгай зориулалтын саванд хийсэн бүтээгдэхүүн