САВИРАХ II

Мал, амьтны ганц нэгээрээ цуварч явах: хонь савирах (хонь увж цуван явах), савирч дэлгэрэнгүй... (ганц нэгээрээ цуварч ирэх).

хонь савирах хонь увж цуван явах
савирч ирэх ганц нэгээрээ цуварч ирэх
Ижил үг:

САВИРАХ I