САВИРААЧИН

Цуван явдаг хэрмэл тэнүүлчин: бадарчин савираачин [хоршоо] (орон гэргүй тэнүүлчин) - дэлгэрэнгүй...З.Дорж. Эрдэнэ засгийн унага.