цахилгаан саалт
тусгай зориулалтын цахилгаан саалтуураар үнээ, малаа саах нь