СААЛТ II

1. Саах үйлийн үр дүнг заасан нэр: саалт нь багадах (ямар нэгэн зүйлээс танаж, хассан хэмжээ нь дэлгэрэнгүй...


2. Бараа бүтээгдэхүүний үнийн хямдрал: үнэ мөнгөний саалт (бараа таваарын үнийг бууруулсан нь).

саалт нь багадах ямар нэгэн зүйлээс танаж, хассан хэмжээ нь багадах
цагийн саалт цагийн урсгал
үнэ мөнгөний саалт бараа таваарын үнийг бууруулсан нь
Ижил үг:

СААЛТ I

СААЛТ III