СААЛТУУР

Мал саах зориулалтын тусгай төхөөрөмж: саалтуураар саах (малаа зориулалтын цахилгаан төхөөрөмжөөр дэлгэрэнгүй...