СААЛГАХ I

Сааль авахуулах - Манайх хэдэн үнээ саалгаж халуун сүү ууж баймаар байна. дэлгэрэнгүй... хонь ямаа саалгах (хонь ямааныхаа сүүг сааж авах), сааль саалгах (сүүгээ өгөх) - Тийм бол сааль саалгах амьтан алга гэв. Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа.

хонь ямаа саалгах хонь ямааныхаа сүүг сааж авах
сааль саалгах сүүгээ өгөх
Ижил үг:

СААЛГАХ II