СААЛГА

1. Саах үйлийн нэ‎р;


2. Нэг удаа саасан сүү, саам: өглөөний саалгын сүү (өглөө саасан сүү), оройн саалга (а. Оройн цагаар үхэр малаа саах дэлгэрэнгүй...
өглөөний саалгын сүү өглөө саасан сүү
оройн саалга

а. Оройн цагаар үхэр малаа саах үе; б. Нэг оройн саасан сүү, оройн саам