ПУЙ :

пай пуй (сэжиглэх, жигших үед гарах аялга), пай пуй болох (сэжиглэн ширвээдэх).

пай пуй сэжиглэх, жигших үед гарах аялга
пай пуй болох сэжиглэн ширвээдэх