ПУРЖИГНАХ

1. Шингэн зүйлийн буцлах;


2. Утаа, тоос зэргийн бужигнах.