ПҮД :

пүд пүд (а. Зөөлөн зүйлийг цохих дэлдэхэд гарах чимээ - Тав зургаа давхарлаад орж ирэх үест буун дэлгэрэнгүй... Н.Батбаяр. Өндөрт хатгасан сум; б. Ямар нэгэн зүйл тасрах, мулт, огло үсрэх зэрэгт гарах чимээ) - Хоёр нүдээр нулимс дүүрэн бүлтэлзэж явтал бүсний хавьд нэг юм пүд хийж тасарлаа. Ж.Дамдин. Үймээний жил.