ПҮНЛҮҮ
/ хуучирсан /

Ноёд түшмэдэд тусгай журмаар олгодог байсан тогтмол сул цалин; манжийн хаан монголын ноёдыг өөрийн түшиг болгох дэлгэрэнгүй...