ПҮРШ

Уян хатан, харимхай ган ороомог - Хоёр өвдгөөр пүрш мэт хөдөлж хөлөө хөдөлгөхгүйгээр шимээсгээ далайж гарын хүчээр дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага., орны пүрш (орны төмрийг холбосон уян хатан ган ороомог), хариг пүрш (харимхай пүрш), харимхай пүрш (буцаж агших чанартай ороомог), пүрш нь сунах (харимхай ган ороомог сулран хөдлөх), пүршийг нь чангалах (а. Харимхай ган ороомгийг чангалах; б. [шилжсэн] Хүч чадал, зоригийг нь нэмэгдүүлэх).

орны пүрш орны төмрийг холбосон уян хатан ган ороомог
хариг пүрш харимхай пүрш
харимхай пүрш буцаж агших чанартай ороомог
пүрш нь сунах харимхай ган ороомог сулран хөдлөх
пүршийг нь чангалах а. Харимхай ган ороомгийг чангалах; б. [шилжсэн] Хүч чадал, зоригийг нь нэмэгдүүлэх