ПҮРЭВ II

Хүрэл цутгаж хийсэн, очир бариултай гурвалжин шор хутга; муу ад зэтгэрийг дарах, сор залахад сороо гал руу чулуудаад дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ПҮРЭВ I