ПҮНЗ

1. Пин - Өдөр ном үзэж суусны чилээг гаргах гэж явган хэсэг явж үзвэл шавраар пүнз шиг юм барьжээ.дэлгэрэнгүй...


2. Төл мал хаших дулаан хороо - Хаваржаандаа тугалын пүнз барьсан. С.Лочин нар. Галтай залуу нас.