ПҮЛ :

пүл пүл (хүнд зүйлийн шингэн юм руу унаж ойчих үед гарах чимээ), пүл пал [хоршоо] дэлгэрэнгүй...

пүл пүл хүнд зүйлийн шингэн юм руу унаж ойчих үед гарах чимээ
пүл пал а. Шингэн зүйл рүү юм унахад сонсогдох дуу чимээ - Магсаржав морио гуядан пал пүл хийтэл түрүүлэн ороход бүгд дагалдан орцгоож саадгүй гатлав. С.Удвал. Их хувь заяа; б. [шилжсэн] Шүдгүй хүний ярих байдал; в. [шилжсэн] Сүр сар хийсэн болгоомжгүй байдал