пүл пүл
хүнд зүйлийн шингэн юм руу унаж ойчих үед гарах чимээ