ПҮН II:

пүн пан~пүн пүн (ямар нэгэн зүйл хүчтэй дэлбэрэх, буудах үед гарах чимээ) - Зарлигийг уншиж дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана.

Ижил үг:

ПҮН I

ПҮН III: