ПҮН I

1. Зоосны нэгж, арван лий - Нэгэн эм хүний заяаг бага үзэх ажаамуу гээд ханцуй дотроос гурван пүн дэлгэрэнгүй... Жинь Пинь Мэй бичиг;


2. Уртын хэмжээ, тохойн зууны нэг;
3. Нэг ямхыг арав хуваасны нэг хувь.

Ижил үг:

ПҮН II:

ПҮН III: