ПУУЖИНТ

Пуужин бүхий: пуужинт зэвсэг (орчин үеийн байлдааны хүчирхэг зэвсэг; нисэх сум, залууртай, залуургүй дэлгэрэнгүй...