ПҮГ :

пүг пүг (пүгшин ханиах байдал) - Галч Бадарч бачимдан сандарсан бололтой пүг пүг хөхүүлэн дэлгэрэнгүй... П.Хорлоо. Багш.