ПУУЖИНДАХ

1. Пуужингаар буудах;


2. Пуужин харвах.