ПУРГИДАС

Юмыг гөвөхөд гарсан тоос, бургидас - ...дааварласан хөлс нь хүйтэнд цан татаж, бас гурилын пургидастай зууралдан дэлгэрэнгүй... Д.Мягмар. Уянгын туужууд.