ПУРГИХ

Бургих - Харин халуун ус пургин гарах нь овоо намдсан байв. Л.Дашням. дэлгэрэнгүй...