ПУР :

пур пур (а. Шөл зэргийн бургин буцлахад гарах чимээ - Хоол пур пур хийн буцлах. дэлгэрэнгүй... б. Утаа, тоос зэргийн бургин гарах нь - Сум энд тэндгүй улин исгэрч шороо пур пур хийн маналзана. Г.Дүйнхэржав. Арилшгүй мөр).