ПУЛЕМЁТ

Автомат хурдан буу - Дөрвөлжин сүмийн үүдэнд, Дөрвөн пулемёт зоогоод... “Шивээ Хиагт” дуу.