ПАЖИГНАХ

1. Буу, пуужин зэргийн үргэлжлэн дуугарах - Ачаатай морь ачаагаа хөглүүлэн ирсэн замаараа эргэн пажигнан давхиж дэлгэрэнгүй.... П.Хорлоо. Багш., пажигнах пижигнэх [хоршоо] (нүргээнтэй дуу чимээ үргэлжлэн гарах, сонсогдох);


2. Олон хүний шуугилдан ярилцах.