ӨШӨӨЛӨХ

Өшөө авахыг ихэд хүсэх, өшөө өвөрлөх: өшөөлөх сэтгэл (өш санасан сэтгэл) - Хялбархан инээвч дэлгэрэнгүй... Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл.