ӨШӨӨЧ

Ялимгүй зүйлд өш боддог зан байдалтай: өшөөч зантай (амархан өш санаж боддог зан ааш бүхий).