ӨШӨӨРХҮҮ

Атаач, ялимгүй зүйлд өш санадаг зан байдал бүхий, амархан өшөө боддог зантай: өшөөрхүү хүн (амархан дэлгэрэнгүй...