ӨШӨӨТ

Өшөө бүхий: өшөөт дайсан (үл таарах, дайсагнагч этгээд).