ӨШӨӨТЭЙ

Занал хорсол бүхий, өшөө хорсол бүхий - Өшөөтэйг дайснаар, өргөсийг зүүгээр. В.Шарма. Таван сургамж., өндөр мод барьсан хүнд нохой өшөөтэй, үнэнийг хэлсэн хүнд хүн өшөөтэй [зүйр цэцэн үг] (хүний дутагдлыг хэлэхэд дургүйцэн өширхөх гэсэн санаа).

өндөр мод барьсан хүнд нохой өшөөтэй, үнэнийг хэлсэн хүнд хүн өшөөтэй хүний дутагдлыг хэлэхэд дургүйцэн өширхөх гэсэн санаа