ӨШӨӨМӨР

Хэн нэгэн нь тухайн тухайн явдлыг саатуулах гэж өшиж байгаа юм шиг буюу хэрэг явдлын чухал үе дээр гэнэт тохиолдох дэлгэрэнгүй...