ӨТӨХ

Өттэй болох: өрөм өтөх (өрөм өттэй болох), малын шарх өтөх (малын шарх өттэй болох), дэлгэрэнгүй...

өрөм өтөх өрөм өттэй болох
малын шарх өтөх малын шарх өттэй болох
өтөх өмхийрөх муудах
өвчтэй хүнд эм хэрэгтэй, өттэй малд хад хэрэгтэй хүнд хэцүү үед шаардагдах зүйлээр нь туслах гэсэн санаа