ӨХИЙ II

Өнгө зүс алдсан зэвхий царай: өхий царайлах (зэвхий царайлах) - Өхий царайлсан өөдгүй амьтан бэ дэлгэрэнгүй... Яриа.

Ижил үг:

ӨХИЙ I

ӨХИЙ III