ӨХИЙ I

1. [хуучирсан] Өсгий;


2. Бөхийн мэх: өхий мэх (эсрэг бөхийнхөө өсгийг нэг хөлөөр дотогш гохдон гэдрэг унагах мэх).

Ижил үг:

ӨХИЙ II

ӨХИЙ III