ӨХҮЙ
/ хуучирсан /

1. Авга эгч, нагац эгч;


2. Эмэгтэй хүнийг хүндэтгэн дуудах үг - Аливаа эхнэр хүн охиныг хүндэтгэн цөм өхүй хэмээн дуудмуй. Хүний эшийн дэлгэрэнгүй...