ӨЦӨГ I
/ нутгийн аялгуу /

Өчиг.

Ижил үг:

ӨЦӨГ II: