ӨЦӨӨХӨН
/ нутгийн аялгуу /

Тооны хувьд тийм ч олон бус байгаа нь: өцөөхөн мал (цөөхөн мал) - Одоохондоо өцөөхөн мал хариулж дэлгэрэнгүй... Яриа.