ӨЦӨС :

өцөс хийх (гэнэт өцийх) - Өргүүлдэг муу туранхай тэмээ босох гээд өцөс хийн урагшаагаа дэлгэрэнгүй... И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж.