ӨЦГӨР

Босоо болоод урагш бөгтөр: өцгөр болох (бөгсөө тонтойлгон урагш бөхийх) - Өлсвөл өцгөр зовлон, дэлгэрэнгүй... ААЗ.