ӨЦИЙХ

Өцгөр болох; бие нь урагш бөхийх: өцийж бөхийх (урагш тонгойх) - Нэг банди өцийн бөхийж яс мэрэн дэлгэрэнгүй... Д.Нацагдорж. Түүвэр зохиол.