ӨХИЙДӨХ

Өсгийдөх: өхийдөх мэх (өсгийг нь нэг хөлөөр дотогш гохдон татаж, гэдрэг түрэн унагах).