ӨХӨӨРДӨЛТЭЙ

Хайрлан энхрийлж, эрхлүүлмээр байдал бүхий: өхөөрдөлтэй амьтан (хайр татсан хөөрхөн амьтан).