ӨТРӨХ

Атирах, хорчийж үрчийх: нүүр нь өтрөх (нүүр нь үрчийх) - Нүүр нь нэлээд өтрөх шинжтэй болсон дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Үүрийн туяа.