ӨТРӨӨ

Атираа, үрчлээ: өтрөө тогтох (үрчлээ тогтох).