ӨӨЕ

Хүн дуудахад хариуд нь өчих аялга - Ахаа! гэж сандрангуй дуудахад, - өөе гэж манай ах удаан дуугарав. дэлгэрэнгүй...