ӨНЦӨГ II

Жигүүртний хэвлий дэх хальс бүрдээгүй өндөг.

Ижил үг:

ӨНЦӨГ I